Profil - Group

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

traženje i odabir

Bavimo se uglavnom traženjem odabirom menadžera i stručnih kadrova.

Za nas su najvažnije potrebe naših naručitelja te ih želimo zadovoljiti što kvalitetnije. Svjesni smo da su svaka promjena ili novi član u rukovodećem ili stručnome timu povezani s određenom razinom rizika. Naša je zadaća da u ime naručitelja djelujemo na način da taj rizik svedemo na najmanju moguću mjeru. Iz toga smo razloga razvili strukturiran pristup

  Važna su iskustva naručiteljeve struke Dovoljna su iskustva u jednoj od struka Kandidat dolazi svejedno iz koje struke
Moguće je da postoje neki primjereno osposobljeni kandidati Izravno traženje Izravno traženje Traženje i oglašavanje
Mnogo osposobljenih ljudi – posebni zahtjevi mogu predstavljati teškoću Izravno traženje Izravno traženje Oglašavanje
Mnogo osposobljenih ljudi koje će privući posao i uvjeti Traženje i oglašavanje u struci Oglašavanje (u struci, opće ili oboje) Oglašavanje
Prirejeno po Korn / Ferry.

traženje

 

Naš posao započinje sastankom sa članovima uprave, odnosno vodstvom poduzeća, čiji bi nam članovi trebali pomoći da razumijemo prirodu djelatnosti kojom se naručitelj bavi: strategiju, konkurentnost, razvojne prioritete, kulturološko okruženje te naravno, detaljan opis željenog kandidata. Na osnovu tih informacija i objašnjenja, naručitelja možemo predstaviti potencijalnome kandidatu.

Traženje uključuje:

  • Sustavno pretraživanje naših izvora i istraživanje tržišta, što zajedno jamči pronalaženje odgovarajućih kandidata. Proces traženja zasniva se na aktivnome traženju među relevantnim poduzećima. Preporuke i naputke za pojedine kandidate koristimo jedino ako je to potrebno;
  • anonimno oglašavanje na Profilovim internetskim stranicama (www.profil.ba)
  • korištenje ekskluzivne PROFILOVE baze podataka, što nam omogućuje pristup informacijama o stručnjacima i darovitim menadžerima

 

Nakon toga naši savjetnici kontaktiraju pojedine kandidate i ustanovljavaju njihov interes za daljnju suradnju. Ti nam razgovori također daju korisne informacije koje bi mogle biti zanimljive naručitelju. Savjetnik potom intervjuira zainteresirane kandidate i na taj način provjerava njihovu primjerenost. Naručitelju pomažemo pri konačnom odabiru i motiviranju kandidata pa je stoga poželjno da pri održavanju najvažnijih intervjua sudjeluju i naši savjetnici. Nakon toga priprema se uži izbor kandidata. Savjetnik naručitelju predstavlja primjerene kandidate i prilaže izvješće o svakom pojedinome kandidatu. Vrijeme koje je potrebno za traženje ovisno je od zahtjevnosti i složenosti zadatka.

Za PROFIL je posao dobro obavljen jedino u slučaju ako se predloženi kandidat zaposli i u određenom vremenu dokaže primjerenim rezultatima. U obavljanju našega posla držimo se dogovorenih pojedinosti i tako pridonosimo uspješnosti naručiteljeva poslovanja. Naše savjetovanje mora zadovoljiti naručitelja, a kandidatima istovremeno zajamčiti motive i izazove. Pri tome su važna bogata iskustva koja smo stjecali godinama – radom za naše naručitelje i praćenjem razvoja darovitih menedžera i stručnjaka. Iskustvo nam je usitinu dovoljno bogato te stoga možemo mjerodavno suditi o uspjesima i neuspjesima menedžera.

 Naš se uspjeh temelji na stručno osposobljenim konzultantima za područja savjetovanja. Različita zanimanja i različite struke iz kojih dolaze, dugogodišnja iskustva i neprekidna suradnja s velikim poduzećima i organizacijama, jamče temeljito poznavanje poslovanja. Zatražite popis naših referenci.

CIJENE ZA KLIJENTE (FIRME):

  •  25 % godišnjih primanja

 

Nakon potpisivanja ugovora plaća se prvi dio iznosa u visini 1/3 ugovorene vrijednosti, a 1/3 nakon predstavljanja primjerenih kandidata. Razliku (1/3) naručitelj plaća kada predloženi kandidat prihvati ponudu i s naručiteljem potpiše ugovor o radu, odnosno kada nastupi na posao. Cijena se uvijek određuje unaprijed.

KANDIDAT NE PLAĆA NIŠTA!

 

odabir

 

Odabir kadrova zasnovan je na oglašavanju u važnijim glasilima. Anonimno oglašavanje na Profilovim internetskim stranicama za naručitelja je besplatno.

Proces odabira temelji se na opisu radnoga mjesta kojega je priredio naručitelj. U izradi opisa radnoga mjesta također vam možemo pomoći našim savjetima. Na osnovu opisa radnoga mjesta pripremamo strukturirani intervju i ocjenu menadžerskih znanja. Ako je potrebno, provodimo i psihološke testove i provjeravamo reference.

Nakon završetka odabira savjetnik pripravlja pisano izvješće u kojemu razvrstava kandidate. Izvješće može sadržavati i ostale važne podatke koji bi mogli zanimati naručitelja.

CIJENE ZA KLIJENTE (FIRME):

  • 15 % godišnjih primanja i troškovi oglašavanja


Nakon potpisa ugovora plaća se prvi dio iznosa u visini 1/3 ugovorene vrijednosti i troškovi oglašavanja, 1/3 nakon predstavljanja odgovarajućih kandidata i predaje izvješća o odabiru, a razliku (1/3) naručitelj plaća kada predloženi kandidat prihvati ponudu i s naručiteljem potpiše ugovor o radu, odnosno kada započne s radom. Cijena se uvijek dogovara unaprijed.
 

KANDIDAT NE PLAĆA NIŠTA!

Traži po: cijeloj stranici
  ponudi radnih mjesta