Profil - Group

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

brza selekcija/procjena kandidata

Četvrtak, 12. novembar 2009. - 13:48

 

Brza selekcija/procjena kandidata predstavlja novu uslugu koja Vam nudi uštedu vremena, novca i profesionalni pristup regrutaciji i selekciji kadrova. Na ovaj način ćete privući kvalitetne ljude i pokazati ozbiljnost i profesionalizam kojima Vaša organizacija pristupa procesu kadroviranja.

Proces brze selekcije/procjene kandidata uključuje:

  • utvrđivanje kriterijuma selekcije
  • preliminarnu selekciju na osnovu CV-ija
  • psihološko ispitivanje (intervju, psihološko testiranje, provjera preporuka)
  • obrada rezultata dobijenih psihološkim testovima i analiza podataka
  • integracija i interpretacija dobijenih podataka u skladu sa unaprijed utvrđenim kriterijumima selekcije
  • izvještavanje naručioca posla
  • obavještavanje kandidata koji nisu ispunili zadane kriterijume (usmeno ili pismeno)

 

Proces selekcije prilagođavamo u zavisnosti da li se koristi u selekciji menadžerskog, stručnog ili prodajnog kadra.

 

Traži po: cijeloj stranici
  ponudi radnih mjesta