Profil - Group

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Profilovi treninzi

PROFIL MC  organizira i realizira poslovnu edukaciju.   

Poslovna edukacija koncipirana je tako da se većinskim dijelom odvija u vidu vježbi odnosno praktičnih primjera. Učesnici aktivno participiraju te je maksimalan broj učesnika 20. 

Treninge održavamo u našim prostorijama, a na zahtjev klijenata održavamo in- house trening.

Na Vaš zahtjev pravimo i kombinaciju poslovne edukacije prema Vašim preferencijama i potrebama.

Profilovi treneri su visoko educiranii ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u branšama u kojima predaju.

Teme treninga:

Moć prodaje 1 

Moć prodaje 2

Finansije za neekonomiste

Kako prodati samog sebe

Vještine pregovaranja

Harmonizacija tima... Ili 2 + 2= 5

Umjetnost komunikacije  

Upravljanje ljudskim kapitalom u maloprodaji

 

Traži po: cijeloj stranici
  ponudi radnih mjesta