Profil - Group

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Profil 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 

tel: +386 1 280 54 00
fax: +386 1 280 54 09
   

 

Vještine pregovaranja

 

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa elementima pregovaranja da bi poslije bili u mogućnosti da steknute vještine uspješno koriste u praksi i da postanu uspješni pregovarači. Radi se o oblasti kojoj se do sada nije posvećivalo dovoljno pažnje, a koja će u narednom periodu sve više uticati na uspješnost poslovanja firmi.
 
Izvođač:
Barbara Pribožić Leka

 

Prezime:

Ime:
Firma:
Sjedište firme:
Telefon/ mob:
E-mail:
Pitanje:
   
Traži po: cijeloj stranici
  ponudi radnih mjesta